Norske og internasjonale tekster og melodier

I VICTORY PUBLISHINGs forlagskatalog finner du rundt

400 hundre originale tekster/melodier. Vi kan

  • skaffe deg repertoarforslag til dine innspillinger,
  • musikk og tekst til dine reklameformål
  • original tekst og musikk til de fleste formål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blant de faste opphavsmenn på Victory er 

FINN ERLANDSEN ("Røkke, Gjelsten og I","Anne på kjukken")

og RUNE RUDBERG (2001-2002-2003).

Kontakt:

VICTORY PUBLISHING Arve Sigvaldsen
Vækerøveien 137, N-0383Oslo

arve@talent.as

This text will be replaced